Ajalookirjanduse aastapreemia 2015

13. mail sai 2015. aasta ajalookirjanduse aastapreemia TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakonnas välja antud raamat Siksälä kalme. Auhinnale kandideeris kokku 13 raamatut.

Esimene köide, autoriteks Heiki Valk ja Silvia Laul, tutvustab kalme matmiskombestikku ja rohkeid leide, aga ka sotsiaalseid, etnokultuurilisi ja poliitilisi olusid Eesti kagupoolsetel piirialadel, eelkõige 13.–15. sajandil. Põhiteksti täiendavad Jüri Peetsi, Kristel Kajaku, Mauri Kiudsoo, Martin Malve, Riina Rammo ja Ave Matsini artiklid. Teise köite, matuste ja leidude kataloogi autoriks on Heiki Valgu ja Silvia Laulu kõrval Jaana Ratas, kes on kogu raamatu kujundaja.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 17: Arheobotaanikast Eestis: Minevik. Olevik. Kas ka tulevik?

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 16

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 15: What’s for dinner? Food networks in prehistory

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Riina Rammo kaitses doktoritöö

16. detsembril  kaitses Riina Rammo TÜ senati saalis oma doktoritöö “Tekstiilileiud Tartu keskaegsetest jäätmekastidest: tehnoloogia, kaubandus ja tarbimine” (Textile finds from medieval cesspits in Tartu: technology, trade and consumption). Töö juhendajad olid TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi vanemteadur Heiki Valk (PhD), Jüri Peets (PhD) ja TLÜ humanitaarteaduste instituudi vanemteadur Erki Russow (PhD). Oponendid olid Dr. hab. prof. Jerzy Maik (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, oddział w Łodzi) ja Dr. Katrin Kania (Otto-Friedrich-Universität Bamberg). Filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu kaitsmiskomisjon andis Riina Rammole pärast edukalt toimunud kaitsmist ühehäälselt filosoofiadoktori kraadi arheoloogia erialal.

Palju õnne!

R. Rammo doktoritöö “Tekstiilileiud Tartu keskaegsetest jäätmekastidest: tehnoloogia, kaubandus ja tarbimine” (Textile finds from medieval cesspits in Tartu: technology, trade and consumption): http://dspace.ut.ee/handle/10062/49523

 

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud