Mari Tõrv kaitses doktoritöö

 

23. mail 2016 kaitses Mari Tõrv TÜ senati saalis doktoritöö “Persistent Practices. A Multi-Disciplinary Study of Hunter-Gatherer Mortuary Remains from c. 6500–2600 cal. BC, Estonia” (Praktikate püsivus. Multidistsiplinaarne uurimus küttide ja korilaste matustest Eestis, ajavahemikul 6500–2600). Doktoritöö juhendajad olid Eestist, Saksamaalt ja USA-st: prof. Aivar Kriiska (TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut), prof. dr. Berit V. Eriksen (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Kiel University) ja dr. Liv Nilsson Stutz (Emory College of Arts and Sciences). Oponendiks oli dr. Rick Schulting (University of Oxford, School of Archaeology).

Filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu kaitsmiskomisjon omistas Mari Tõrv´ale peale edukat kaitsmist filosoofiadoktori kraadi arheoloogia erialal (summa cum laude).

M. Tõrva doktoriöö “Persistent Practices. A Multi-Disciplinary Study of Hunter-Gatherer Mortuary Remains from c. 6500–2600 cal. BC, Estonia”: http://dspace.ut.ee/handle/10062/51352

 

Palju õnne!

     

    

 

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Ajalookirjanduse aastapreemia 2015

13. mail sai 2015. aasta ajalookirjanduse aastapreemia TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakonnas välja antud raamat Siksälä kalme. Auhinnale kandideeris kokku 13 raamatut.

Esimene köide, autoriteks Heiki Valk ja Silvia Laul, tutvustab kalme matmiskombestikku ja rohkeid leide, aga ka sotsiaalseid, etnokultuurilisi ja poliitilisi olusid Eesti kagupoolsetel piirialadel, eelkõige 13.–15. sajandil. Põhiteksti täiendavad Jüri Peetsi, Kristel Kajaku, Mauri Kiudsoo, Martin Malve, Riina Rammo ja Ave Matsini artiklid. Teise köite, matuste ja leidude kataloogi autoriks on Heiki Valgu ja Silvia Laulu kõrval Jaana Ratas, kes on kogu raamatu kujundaja.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 17: Arheobotaanikast Eestis: Minevik. Olevik. Kas ka tulevik?

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 16

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 15: What’s for dinner? Food networks in prehistory

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud