Välitööd

Arheoloogilised väljakaevamised

Salevere Salumägi 2010

Proosa muinaspõllud 2009

Salme I muinaslaev 2008

Keava – “Päikese Käsi”

Kunda Hiiemäe kivikalme

Eesti arheoloogide eetikakoodeks

Arheoloogi eetilised põhimõtted